Kraftledning falt ned og forårsaket røykutvikling i skog

foto