Aldersfordelingen var som følger: 51 personer under 18 år, 101 personer i alderen 18-64 år og 14 personer over 65 år.

94 er smittet i egen husstand, av nær familie eller venner. 38 har ukjent utgangspunkt.

17 burde hatt en bedre vaksinasjonsstatus. De fleste av disse er uvaksinerte voksne.