Seks navn er på søkerlista. Disse vil ha lederjobb på ungdomsskolen.