Trodde de hadde ny lege på plass. Må utlyse legestilling på nytt.