Har tatt grep for industriplaner – advarer likevel om utfordringer