Mens flere nekter jakt, åpner de opp her: – Vi følger løpende med