Torsdagens snittpris per kWh er 55,4 øre høyere enn onsdag og 1,19 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 1,92 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 16 og 17. Den er 90,4 øre høyere enn onsdag og 1,76 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,53 kroner.

Minsteprisen blir på 85,2 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.