Disse tre E6-strekningene i Steinkjer skal asfalteres