Lastebil med trøbbbel på E6 – trafikken ble dirigert