Steller byens blomster, men rydder også mye søppel: – Det hender noen sitter i blomsterkassene

Kommunegartner Kristel Vaag Moe bruker sommeren på å stelle byens blomster. Foto: Øyvind Bones