Arbeidet starter klokken 18 i dag onsdag 30. juni, og vil pågå i en måned. I hele anleggsperioden må tunnelen stenges for trafikk, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Stengningen skulle egentlig startet mandag morgen, men ble utsatt grunnet lang omkjøringsveg for modulvogntog. Mandag ettermiddag ble det gjennomført testkjøring, hvor konklusjonen var at den lokale omkjøringsvegen for lette kjøretøy også kan brukes av modulvogntog type 1 og 2 i perioden med stengt tunnel.

Omkjøring for E6-trafikken blir skiltet fra sør ved rundkjøringen før Måsørbrua og over Figga bru ved Sannan.

– Trafikkavviklingen vil overvåkes under hele anleggsperioden, for å sikre at trafikantene blir ivaretatt på best mulig måte. Trafikkvakter benyttes hvis det skulle bli behov, sier byggeleder Trine Våbenø i Statens vegvesen.

Skal tette lekkasjer

Mens Måsørtunnelen er stengt for trafikk, vil Statens vegvesens entreprenør Consolvo tette lekkasjer i tunnelen, som har vært et vedvarende problem helt siden tunnelen åpnet. Det har vært problemer med utette fuger og innsig av grunnvann. Det er gjort flere forsøk på utbedringer, uten at problemet er løst.

– Vi har to ganger tidligere forsøkt å utbedre problemet med lekkasje i Måsørtunnelen, og håper vi denne gangen får stoppet vanninntrengingen permanent, sier Våbenø.

Må gjøres på sommerstid for best resulat

Lekkasjen som ligger dypest i tunnelen er stadig et problem, og i februar måtte tunnelen nok en gang stenges da vannet inne i tunnelen frøs til is og førte til problemer.

Bruk av stillas inne i tunnelen gjør at den må stenges under hele anleggsperioden.

– Vi må gjøre vedlikeholdsarbeidet nå på sommerstid for å få et best mulig resultat, sier Våbenø.