Spennende planer for det nye biblioteket

Det er stor brukermedvirkning når det skal bestemmes hvordan det nye biblioteket i kulturhuset skal bli. Foto: Steinkjerbygg