Nå står Trondheim alene i Trøndelag uten klar ordfører

foto