I alt er det påvist elleve tilfeller av smitte ved besetninger i Verdal, to i Inderøy, en i Steinkjer, en i Levanger og en i Ørland, skriver Mattilsynet.

De første tilfellene av smitte i Trøndelag ble oppdaget mai i fjor.

Mattilsynet oppfordrer alle storfeholdere og andre aktører i storfemiljøet til å følge nøye med, og til å kontakte veterinær eller Mattilsynet hvis de har spørsmål eller ser tegn på ringorm i storfebesetninger.