Toppleder i kommunen er aldri blitt erstattet. Nå er floken løst midlertidig – igjen.

foto