Rolf Ove har lenge fryktet en alvorlig hendelse: – Jeg har vært vitne til en masse nestenulykker