Ringorm-utbrudd øker i omfang – én besetning i Steinkjer skal være rammet