Ingen hjemme da det begynte å brenne – naboer tok affære