Av: NTB

Ny lov gjør det vanskeligere å opprette privatskoler

foto
Regjeringen vil stanse privatiseringen av skolene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB

Onsdag trer den nye privatskoleloven i kraft, og det innebærer at muligheten for å godkjenne nye privat- og yrkesskoler blir strammet inn.

– En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen. Det gjør noe med det norske samfunnet, som skal være åpent og tolerant, når folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn i mindre grad møtes i de samme klasserommene. Derfor kan vi ikke fortsette å privatisere og splitte opp skolesystemet vårt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

De siste ti årene har det i snitt blitt opprettet én ny privatskole i måneden i Norge. Den nye loven innskrenker muligheten til å opprette nye skoler og å utvide eksisterende tilbud.

Siste nytt