Lørdag 25. september ble landet offisielt gjenåpnet, men fortsatt hersker det stor usikkerhet rundt grenseovergangene i Norge. Også i Verdal, hvor kommunedirektør Geir Olav Jensen sier at han ikke tør å spå når overgangen kan åpnes.

– Vi tør ikke å gi noe nøyaktig tidspunkt, da dette avhenger også av andre parter, sier Jensen til Trønder-Avisa.

Kanskje onsdag 6. oktober

Verdal kommune skriver onsdag morgen følgende på sine nettsider:

- Verdal kommune ønsker å åpne grenseovergangen i Sandvika så raskt som mulig, men er avhengig av avklaringer med tredjepart før slik åpning kan effektueres. Foreløpig signal fra statlige myndigheter er at det tas sikte på grenseåpning innen onsdag 6. oktober. Verdal kommune vil legge ut mer detaljert informasjon om grenseåpning så fort de nødvendige avklaringer fra departementet og direktoratet foreligger. Inntil videre må altså grensepasseringer i vårt område skje via Storlien, Meråker, heter det i meldingen fra kommunen.

Tidligere om alt er på plass

Tirsdag ettermiddag ble det ifølge Trønder-Avisa holdt et digitalt møte mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og norske grensekommuner. Der ble det blant annet klart at grensene skal åpne innen onsdag neste uke, men at det er mulig å åpne tidligere dersom alt «er på plass».

Regjeringen og helsemyndighetene har tidligere signalisert at de gradvis vil gjenåpne flere grenseovergangssteder når kommunene får etablert lokale teststasjon.

Onsdag formiddag har Statsforvalteren i Trøndelag bebudet et møte med de trønderske grensekommunene.