Førsteklassingene på Ogndal skole har store planer for framtida