Samtidig innføres det fra fredag lettelser i flere av koronatiltakene ved de to sykehusene.

Det melder Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding.

- Pandemien er ikke avblåst. Men med synkende smittetrykk og lavt antall innlagte med smitte eller mistanke om smitte, har vi en situasjon der pandemien ikke lenger belaster kapasiteten vår i vesentlig grad. Det er derfor riktig å trappe ned beredskapen og tiltakene, sier fungerende fagsjef Svenn Morten Iversen i pressemeldingen.

- Ikke truet

De to sykehusene har i det siste hatt grønn pandemisk beredskapsnivå, og går nå over til hvit normal beredskap.

- Beredskapsnivået endres fordi helse Nord-Trøndelag sin kapasitet til å gi helsetjenester til befolkningen ikke lenger er truet av pandemien, heter det i pressemeldingen.

Dette skyldes at en stor andel av befolkningen nå er fullvaksinert, og dermed er også risikoen for at mange ansatte skal bli syke, lav. Etter ett og et halvt år med pandemi står også sykehusene langt bedre rustet til å håndtere situasjonen om det skulle bli økt smitte og flere innlagte pasienter med smitte.

Åpner kafeene

Helse Nord-Trøndelag lemper også på en del restriksjoner i sykehusene. Det innebærer at sykehuskafeene er tilbake i normal drift og er åpen for alle som er inne i sykehusene. Ved fødeavdelingene kan partner være med på hele fødselsforløpet og barseloppholdet så fremt partner ikke er syk.

Fortsetter med adgangskontroll

Men til tross for at beredskapsnivået senkes, må publikum fortsatt forholde seg til en rekke restriksjoner.

Det vil bli adgangskontroll med vakter utenfor inngangsdørene, besøk til inneliggende pasienter må begrenses og avtales med avdelingen, og alle besøkende må registrere seg. Innbyggere som har time på sykehuset og har symptomer som kan innebære koronasmitte, må ta kontakt før de kommer på sykehuset, og både besøkende og ansatte som føler seg syke bes om å holde seg hjemme.