Disse får penger til estetikk og stedsutvikling i grendesentrene

Ildsjelene i Steinkjersannans venner får tilskudd til utbedring av inngangspartiet til telthuset. Ildsjelene i Steinkjersannans venner får tilskudd til utbedring av inngangspartiet til telthuset. Foto: Øyvind Bones