Løslater to av de siktede etter helgens voldshendelse