Vår hoppet av læreryrket etter 20 år. Hun vurderte aldri å komme tilbake