Vesentlig nedgang i salget av fritidsboliger: Dette er den dyreste fra det siste året