Vil ha denne hytta i Steinkjer – til fri bruk for alle