Kan være ekstra utsatt for ringormsmitte: – Har tatt grep