Mener forslaget kan bli dramatisk for barnehagene: – Valgfriheten til foreldrene kan forsvinne