Kontrollerte tungtransport i Steinkjer – dette ble resultatet