Foto: Håvard Finnseth

Steinkjer sentrum

07.30: Salutt på Egge

08.45: Bekransning av bautaer over falne ved Poppellunden på Krogbakken. Tale ved HV- ungdom. Steinkjer og Egge skolekorps spiller.

10.00: Gudstjeneste i Steinkjer kirke.

10.00-13.00: Aktivitetssentret. Storsalen på Steinkjer samfunnshus har åpent for seniorer. Salg av kaffe og bløtkake.

10.45: Oppstilling til barnetoget ved Steinkjer kirke.

11.00: Barnetoget starter. Rute: Torggata - Kongensgate over brua - Kalv Arnesons gate - Kvennavikgata -Kongens gate tilbake over brua – Ogndalsvegen - Kristoffer Uppdals gate - Svein Jarls gate - Petter Egges gate – Ogndalsvegen-Kongens gate –Sannangata-inn til skolegården Steinkjer skole.

12.00: ... eller når toget ankommer skolen: 17. mai-program fra utescenen med tale for dagen og nasjonalsang.

12.15: Salg av pølser, kaker, kaffe og brus. Leker utendørs for store og små, med is som premie.

14.00: Slutt.

Seinkjer Montessoriskole- og barnehage: Går i tog sammen med Steinkjer skole, men tar av og går forbi brannstasjonen og langs elvebredden og ender opp på Steinkjer Montessoriskole. Der blir det taler for dagen, kiosksalg og leker for barna frem til kl. 14.00.

13.30: Egge bosenter, Teigen. Steinkjer Mannsangforening synger

14.15: Steinkjer sykehjem, Steinkjer Mannssangforening synger.

14.30: Guldbergaunet bosenter, Steinkjer Janitsjar spiller.

14.45: Steinkjer bosenter, Steinkjer Mannssangforening synger

15.00: Bekransning av bauta Otto Sverdrup, Steinkjer Mannssangforening synger. Tale ved Eystein Utheim

16.00: Borgertoget; Oppstilling ved Rådhusparken og langs Strandveien

16.30 Borgertoget starter. Marsj gjennom gatene til Torget

Rute: Strandvegen-Ogndalsvegen-Kongensgate-Kalv-Arnesonsgate-Flathaugveien-Kongensgate-Bogavegen-Ølvegata-Skippergata–Kongensgate-Ogndalsveien-Kr.Uppdalsgate-Elvegata-Torget.

17.20: Program på Torget. Leder i sentrumskomiteen Randi Holien Bartnes ønsker velkommen.

Steinkjer Janitsjar spiller og Steinkjer mannssangforening synger; Steinkjersangen. Dirigent Magne Emberland.

Tale for dagen v/Bjørn Arild Gram

Appell fra russen ved russepresident Marit Helland.

Nasjonalsangen, 3 vers. Musikk; Steinkjer Janitsjar og Steinkjer Mannssangforening.

Steinkjer Mannssangforening avslutter med 2 sanger.

Steinkjer kirke er åpen fra kl. 21.00 og utover natt til 17. mai. Vi serverer vafler og drikke. Kirka er åpen for alle.

Egge

09.45: Oppstilling av barnetoget ved Egge Barneskole. Nytt i år er at toget stiller opp langs gangveien bak skurene ved skolen.

10.00: Avgang.

Marsjruten: Går opp på hovedveien forbi Trøa, Egge barnehage, ned Østbyvegen, inn Nerengvegen, Markavegen, Vikingen barnehage og opp til Egge helsetun der korpset stopper og spiller, tilbake langs hovedvegen til Egge barneskole.

Etter at toget ankommer skolen: Velkomst og hilsen på dagen! «Ja vi elsker dette landet» «Gud signe vårt dyre fedreland» - musikk ved Egge og Steinkjer skolekorps med Steinkjer Janitjar.

Tale for dagen ved elever fra 7. trinn. «Til dovre faller» alle som vil danser med! Salg av is, brus, saft, kaffe og kake. Leker for voksne og barn med mange fine premier NB! Salget holder steng under sang og taler.

Sunnan

09.30: Tog fra Svartegårdsparken til grendehuset. Nasjonalsang med korps og kor.

Frokost for Binde Skolekorps og For Songlag. Salg av kaffe og kaker inne (vipps og kontant).

Binde

09.30 – 11.00: Salg av frokost i Stods samfunnshus

11.15: Oppstilling til 17. mai-tog.

11.30: 17. mai-tog trommes i gang.

Rute: FV via Bjørdalskorsen til sykeheimen, der stopper vi og korpset spiller noen sanger.

12.00: Allsang, nasjonalsangen ved sykeheimen. Toget går videre til samfunnshuset.

12.10: Tale for dagen ved rektor Mari Ann Landsem Melhus. Ord for dagen av 7. trinn. Sang av 1. og 2. trinn.

12-30: Leker for barna ute. Salg av kaffe, kaker, brus og is.

13.15: For Songlag synger. Ord fore dagen av prest Anne Beate Leivann.

Oppfordrer til betaling med Vipps og kort.

Mære

09.45: Sparbu hornmusikklag spiller på Betania sykehjem.

11.00: Gudstjeneste på Hamrum. Prest: Tine Jøhnk. Alle er velkomne!

11.45: Sparbu hornmusikklag spiller på Hamrum eldresenter.

12.00: Toget marsjerer fra Hamrum eldresenter via Ivars plass og til Mære skole. Lag og organisasjoner er velkommen til å delta i toget.

12.30: Underholdning og tale for dagen i skolegården. Musikk av Sparbu hornmusikklag

13.00: Servering til ungene og leik i skolegården. Kaffesalg i ny-skolen ved FAU Mære skole. Kun Vipps.

08.00: Flaggheising ved Lø Skole

10.00: Oppmøte ved Tesla (gamle Bunnpris)

10.05: Avmarsj fra Tesla.

Rute for toget: Tesla, Kringlavegen, Kanefartsvegen, Karjolvegen, Løsbergvegen, avsluttes på kunstgressbanen Lø.

Etter ankomst til kunstgressbanen holdes det taler for dagen ved 7.klassinger og FAU-leder Roy Grøttheim.

Deretter blir det kiosksalg med Vipps (og evt småpenger/mynter).

Det blir leker for barna på kunstgressbanen og 1215 er det en stor overraskelse!

La helst bilen stå hjemme pga. liten parkeringskapasitet ved skolen

Henning:

09.45 Henning kyrkje. Gudstjeneste v/Tine Jøhnk, kyrkjekoret deltar

Oppstilling til barnetoget etter gudstjenesten, avgang 1030.

Rute for toget: Henning kyrkje – Granstubben bhg. – klubbhuset – Henning Samfunnshus

Musikk: Sparbu Hornmusikklag

Arrangement ved/i Henning samfunnshus:

Åpning av arrangement. Nasjonalsangen. Tale for dagen, av 7. klassinger.

Gratis pølse m/brød til alle barn t.o.m. 7. trinn. Salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus.

Uteleker med premier.

Lysheim:

12.00-15.00: Salg av sodd, kaffe, is og kaker.

14.00: Tale for dagen

Kvam:

Nytt av året, felles 17. mai tog for alle i Øvre Kvam, Kvam og Følling!

09.30: Oppmøte. Toget starter

10.00: Vi starter dagen i Kvam.

Vi går Kvamsrunden opp til bosenteret, tale for dagen, sang, musikklaget LIV spiller. Videre går toget til grendehuset. Gratis is til alle barn under konfirmasjonsalder.

11.00 Gudstjeneste i Kvam kirke

Kvam grendehus vil være åpent etter at toget er ferdig. Inngang familie; kr. 300,- Voksne (18 år

Øvre Kvam:

11.00-12.00: Blir det lek og moro for barna ved gamle Rygg skole. Idrettslaget arrangerer aktivitetene.

12.00: Går toget til Skauna ungdomshus der det blir tradisjonell feiring med korpsmusikk, Mannskor, is og brus til barna. Toget blir noe kortere i år fordi det er felles tog på Kvam.

Følling:

12.00: Familiegudstjeneste i Følling Kirke.

Deretter blir det traktor-tog (det er lov å gå etter også) ned til Grendehuset, hvor det blir leker for barna.

14.00: Salg av sodd

Byafossen:

10.45: Oppstilling av barnetog på Solhaug

11.00: Avgang barnetog (trasé; Helgesveien fram til Krokkerten, gjennom Helgesmark, ned Ø. Helgesmark til Helgesveien. Toget avsluttes på Byafossen skole)

11.30: Oppstilling i amfiet ved Byafossen skole Allsang forsangere: Elever fra 7. trinn.

Tale av elever fra 7. trinn. Tale for dagen ved ordfører Anne Berit Lein

Gratis brus og pølser til barna! Restaurant med kaffe og kaker. Salg av is, brus, pølser i pølseboden ute. Betal gjerne med Vipps.

Aktiviteter for store og små. Parkering ved skole/idrettsanlegg evt. på grusbane ved gamle Fagerheim skole. Rekkefølge for oppstilling av barnetoget: Flaggborg, alternativ korps, barnehagen, 1.-7. trinn, andre.

Inngang: Voksne 50,-, barn 30,-

Ogndal:

08.30: Familiegudstjeneste i Skei kirke.

10.00: Barnetog. Start fra Gildevangen til Ogndal skole

10.45: Tale for dagen ved 7. trinn. Diverse leker for barna. Servering.

Inngang kr 150,- for voksne, barn gratis.

Beitstad:

09.45: Tog fra Beitstad kirke til Beitstad gamle kirkegård. Oppfordrer skoleelever, lag og foreninger, og alle andre til å delta.

10.00: 17. mai-gudstjeneste på Beitstad gamle kirkegård. (værforbehold). Kransenedlegging, skolemusikk, hornmusikk og songlag deltar.

10.30: Servering på skolen v/Beitstad Skolemusikk. Salg av kaffe og kaker, pølser, brus, is og popcorn. Det er mulig å betale med kort eller Vipps.

11.15: Togoppstilling v/Beitstad Stadion. Avgang kl. 1130.

Det oppfordres til å parkere ved idrettsbanen og på Coop Prix denne dagen.

Oppstilling ved idrettsbanen, gå opp til Fv 17, forbi Prix til stasj., gangveien til eldresenteret.

12.00: Toget stopper ved Beitstad Eldresenter

Musikalske innslag – nasjonalsangen, tale for dagen.

12.15: Toget fortsetter til Beitstad skole. Oppstilling i uteamfiet på skolen. Tale for dagen. Musikalske innslag – nasjonalsangen mm. Is til alle barna.

12.30-14.00: Salg av kaffe, leker for barna i skolegården

14.00: Skolen/teltet stenger.

19.00 Kortnebbgåsløp i Moldelva v/Beitstad Hornmusikklag. Se eget arrangement på Facebook.

Moen:

13.30: Soddmiddag på Lagatun. (Dørene åpner kl. 13.00)

Vi dekker langbord og serverer sodd med skjenning og ingefærøl eller solo.

Pris pr. porsjon for voksen kr 175,-, barn kr 50,-. Soddpåmelding til Arve Oldertrøen.

Send navn og antall på sms til 911 08 458 innen 12. mai.

14.30: Nasjonalsanger med Beitstad Hornmusikk 15.00: Tale for dagen. 15.15: Underholdning med Sør-Beitstad barnehage 15.30: Leker ute for barn og voksne. Salg av kaffe, is og brus. Kontant salg eller Vipps

Solberg:

14.00-17.00: Familiedag på Knausen med salg av spekemat, drikke, kaffe med kaker og is..

Sprova:

18.00 Kveldsmat i Sprova Grendehus

Bartnes:

19.00: Kveldsmat i Solvang Grendehus.

Follafoss:

08.00: Follafoss Musikklag spiller i gatene

12.00: Samfunnshuset åpner

13.00: Tog fra gammelkontoret til samfunnshuset

14.00: Tale for dagen, 10. klasse Folla skole, Follafoss Musikklag spiller

14.00-16.00: Aktiviteter og lek

15.00: Trekning av loddsalg. Salg av is, brus, kaffe, kaker og lapskaus

Malm:

11.00: Kaffesalget åpner på Malm skole.

11.10: Oppstilling til tog utenfor Malm skole

11.30: Toget starter (Rute: Malm skole - sykeheimen - Malm skole via Olavegen)

13.00: Tale for dagen, underholdning av 1.-4. kl., leker og loddsalg på Malm skole

14.30: Loddtrekning og avslutning

Verrastranda:

12.00 Toget starter fra Hovset

12.30 Toget kommer til samfunnshuset

Ord for dagen ved Arnt Martin Woldseth

Aktiviteter for hele familien

Salg av lapskaus, pølser, kaffe, kaker, is og bru