Mente vedtak var i strid med loven – nå vil kommunedirektøren gjøre endringer