Foreslår å avvikle tre sykehjem og fire bosenter

foto