Tankens eier svarer: – Det har vært personlige feil