Når Gisle pensjonerer seg, tar Hans Martin (22) over som gårdsbestyrer ved Mære landbruksskole

Hans Martin Landstad blir den nye gårdsbestyreren på Mære landbruksskole når Gisle Roald Bjerkan pensjonerer seg i august. Foto: LEIF ARNE HOLME