Brannvesenet i Steinkjer skal inngå spesielt samarbeid med politiet