Statsforvalteren reagerte etter de dro på Nav

foto