Sammenstøt mellom trailer og varebil på fylkesvei 720