To meldinger om ufin kjøring på E6, politiet var ikke heldige