Pride-markering ble voktet av politiet: – Vi må dyrke kjærligheten