Kraftig vannlekkasje: - Det er ganske omfattende

Det er masse vann etter lekkasje i Inderøy. Foto: Leif Arne Holme