Barnetoget for Kvam skole gikk i år i Følling. Se bildene her!

foto