Ingen ville ha jordmorstilling: – Det er en utfordring med rekruttering