Bak disse lukkede dørene sjekket Steinkjer ut alternativ til Helseplattformen

foto