Søkte etter to fastleger for andre gang – fortsatt vil ingen ha stillingene