Se opptak: Her er årets borgertog i Steinkjer

foto