Brannmann Jonas berget killingen: – Jeg må finne noen som kan passe den