Flere dyr brant inne: Nattens herjinger har satt tydelige spor