Vil det ingen ende ta? – Nei, ikke med det første

foto