1409 står på venteliste til ny fastlege. Nå utlyser kommunen to nye stillinger